Hovedkontor:32, Oslo, POSTBOKS 8101,
Omsetning / gevinst %: NOK/0%  
2015: NOK / 0%
Gevinst Tap
Bransje:Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting
Antall ansatte:3020
Tilbake til lønninger

Lønn som Konsulent i Oslo Politidistrikt

Antall lønnsutbetalinger:1 som Konsulent

Laveste lønn:23.000 NOK/month

Høyeste lønn23.000 NOK/month

Gjennomsnittslønn 23.000 NOK
Andre bonuser, provisjon (gjennomsnitt/måned) NOK
Type ansettelse
Heltid
Deltid
Midlertidig ansettelse
Praksisplass
 • Heltid
 • Deltid
 • Midlertidig ansettelse
 • Praksisplass
Kjønn
Mann
Kvinne
 • Mann
 • Kvinne
Ansettelsens varighet
Mindre enn 1 år
1–2 år
3–4 år
5–7 år
8–10 år
10+ år
 • Mindre enn 1 år
 • 1–2 år
 • 3–4 år
 • 5–7 år
 • 8–10 år
 • 10+ år

Legg til en omtale av Oslo Politidistrikt