Hovedkontor:
Omsetning / gevinst %:  
Bransje:
Antall ansatte:
Tilbake til lønninger

Lønn som vekter i Vakt øst

Antall lønnsutbetalinger:1 som vekter

Laveste lønn:10.000 NOK/month

Høyeste lønn10.000 NOK/month

Gjennomsnittslønn 10.000 NOK
Andre bonuser, provisjon (gjennomsnitt/måned) NOK
Type ansettelse
Heltid
Deltid
Midlertidig ansettelse
Praksisplass
 • Heltid
 • Deltid
 • Midlertidig ansettelse
 • Praksisplass
Kjønn
Mann
Kvinne
 • Mann
 • Kvinne
Ansettelsens varighet
Mindre enn 1 år
1–2 år
3–4 år
5–7 år
8–10 år
10+ år
 • Mindre enn 1 år
 • 1–2 år
 • 3–4 år
 • 5–7 år
 • 8–10 år
 • 10+ år

Legg til en omtale av Vakt øst