Se lønnsstatistikk for 390 jobb(er) innenfor Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting

Lønninger etter kategori Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting etter sted

For jobbsøkere

Lønnsstatistikk innenfor Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting