Brukervilkår

Revidert 2015-09-05

Careereye AB (”Careereye”) leverer tjenester for deling av informasjon om arbeidsgivere (”Tjenestene”) på www.careereye.no (Nettstedet).

Denne Avtalen beskriver de juridisk bindende vilkårene for din bruk av Tjenestene. Ved å besøke og bruke Tjenestene samtykker du i å følge denne Avtalen, uansett om du besøker Nettstedet (”Besøkende”), eller om du har registrert deg på nettstedet (”Medlem”). Termen ”Bruker” omfatter både Besøkende og Medlemmer.

1. Avtaleperioden

Disse vilkårene gjelder i følgende situasjoner
(a) når du bruker Tjenestene som Besøkende og/eller
(b) som Medlem

Du kan slette Kontoen din og avbryte medlemskapet ditt når du vil, ved å sende en melding til kundetjenesten vår. Dersom Careereye.no har sagt opp Kontoen din, kan du starte en ny ved å registrere deg på nytt.

2. Din Careereye.no-konto

For å kunne bruke tjenestene og bli Medlem må du opprette en Careereye.no-konto på Nettstedet (”Konto”).

Ved å bruke Tjenestene garanterer du at: (a) alle registreringsopplysninger er sannferdige og korrekte; (b) oppdatering av informasjonen skjer ved behov; (c) din bruk av Tjenestene ikke er i strid med gjeldende lovgivning eller regelverk eller andre forpliktelser du kan ha overfor tredjepart.

For å bli Medlem kreves det at du laster opp følgende informasjon på nettstedet; (a) lønnsopplysninger for din nåværende eller en tidligere jobb (”lønn”), (b) en omtale av en nåværende eller tidligere arbeidsgiver (”Anmeldelse av bedrift”).

Når du registrerer deg for å bli Medlem, blir du bedt om å velge passord for Kontoen din. Du samtykker i å orientere oss umiddelbart dersom du har mistanke om uautorisert bruk av Kontoen din eller uautorisert tilgang til passordet ditt. Du alene er ansvarlig for bruken av Kontoen din.

Merk at all informasjon du publiserer på Nettstedet, vil være tilgjengelig for alle Brukere av Tjenestene.

3. Informasjonskapsler (cookies)

Carrereye.no bruker øktinformasjonskapsler for å kunne vurdere bruken av tjenestene og forbedre nettopplevelsen. Øktinformasjonskapsler innebærer at informasjonskapsler bare lagres under ditt besøk på nettstedet. Dersom du ikke har endret nettleserens innstillinger til å avvise informasjonskapsler, vil systemene våre bruke informasjonskapsler når du besøker nettstedet. Vi vil aldri knytte IP-adressen din til informasjonskapselen din, og du forblir anonym under besøket ditt på Careereye.no.

4. Rettigheter du lisensierer

Når du laster opp eller publiserer på Nettstedet, gir du Careereye.no en verdensomfattende, ikke-eksklusiv, vederlagsfri og overførbar lisens (med rett til underlisens) til å bruke, reprodusere, spre, lage avledede verk av, vise og fremføre Innholdet i forbindelse med leveringen av Tjenesten og ellers i forbindelse med utføringen av Tjenesten og Careereyes virksomhet, herunder blant annet til markedsføring og videredistribusjon av Tjenesten eller deler av Tjenesten (og avledede verk av denne), samt gir brukerne av Tjenesten en verdensomfattende, ikke-eksklusiv og vederlagsfri lisens for tilgang til ditt Innhold gjennom Tjenesten og å bruke, reprodusere, spre, lage avledede verk, vise Careereye.no-innhold for personlig bruk.

5. Tjenestene og Nettstedets innhold

Tjenestene og Nettstedet har innhold fra Careerye.no og dets lisensgivere (”Careereye.no-innhold”). Careereye.no og dets lisensgivere, herunder Brukere, har og beholder eiendomsretten til Careereye.no-innhold, og Careereye.no har og beholder alle rettigheter til dette.

Alle immaterielle rettigheter i Tjenestene og på Nettstedet (eksklusive innhold som leveres av Brukere) er eid av Careereye.no eller Careereyes lisensgivere. Du godtar at du ikke vil (a) reprodusere, endre, publisere, overføre, distribuere, offentlig fremføre eller vise, selge eller skape avledede verk basert på tjenestene eller Careereye.no-innhold og (b) leie ut, lease, låne ut eller selge tilgangen til tjenestene. Med ”Innhold” menes verk med opphavsrettsbeskyttet materiale eller informasjon, herunder lønnsopplysninger, Bedriftsanmeldelser, kommentarer, synspunkter, innlegg, meldinger, tekst, filer, bilder, fotografier, forfatterskap, e-post eller annet materiale.

Innhold fra andre Brukere, annonsører og andre tredjeparter gjøres tilgjengelig for deg gjennom Tjenestene på Nettstedet. Ettersom Careereye.no ikke kontrollerer dette innholdet, (a) godkjenner du at Careereye.no ikke er ansvarlig for dette innholdet, herunder reklame og informasjon om tredjeparts produkter eller tjenester, arbeidsgivere, lønnsrelatert informasjon fra andre medlemmer via lønnsopplysninger, bedriftsanmeldelser, og (b) Careereye.no gir ingen garantier om riktigheten, aktualiteten, formålstjenligheten av eller kvaliteten på informasjonen i innholdet og tar ikke ansvar for utilsiktet, støtende, feilaktig, villedende eller ulovlig innhold som er gjort tilgjengelig av andre brukere, annonsører og tredjepart.

6. Opphavsrettsbeskyttet materiale

Dersom du oppdager at opphavsrettsbeskyttet materiale er publisert på Nettstedet uten tillatelse, kan du kontakte oss via vårt nettskjema. Skriv ”Krenkelse av opphavsrett” i emnefeltet, og angi fullstendige opplysninger om materialet og dine kontaktopplysninger. Du bør bare sende inn en melding dersom du selv er opphavsrettsinnehaver eller er autorisert til å handle på vegne av eieren.

Meldinger mottas og behandles etter et ”Takedown”-prinsipp. Meldinger kontrolleres og bekreftes via e-post til anmelderen, og materialet vil midlertidig bli fjernet fra Nettstedet. Deretter skjer en utredning av krenkelsen av opphavsretten. På basis av utredningen treffes en beslutning. Utfallet blir ett av følgende: Materialet fjernes permanent fra Nettstedet, Materialet forblir uforandret på Nettstedet, Materialet erstattes på Nettstedet.

7. Dine forpliktelser

Du alene er ansvarlig for alt innhold som publiseres via din Konto på tjenestene og Nettstedet, og for dine interaksjoner med andre Brukere.

Du forplikter deg herved til ikke å bruke informasjon som du har mottatt fra Tjenestene og Nettstedet, til å trakassere eller skade andre personer, eller til å kontakte, annonsere for, verve eller selge til andre Brukere uten deres uttrykkelige samtykke.

Du samtykker i at du ikke vil legge ut eller bruke forbudt innhold i forbindelse med Tjenestene. Med ”Forbudt innhold” menes innhold som: (a) er krenkende eller fremmer rasisme, hat eller fysisk skade av noe slag mot grupper eller individer, eller som er pornografisk; (b) trakasserer, oppfordrer til forfølgelse, mobbing eller trakassering av andre personer; (c) omfatter overføring av "søppelpost", "kjedebrev" eller uønsket masseutsendelse eller "spam"; (d) er falsk eller villedende, støtter eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er krenkende, truende, obskøn, nedsettende eller ærekrenkende; (e) fremmer, utfører eller distribuerer en ulovlig eller uautorisert kopi av andre personers arbeid som er beskyttet av opphavsrett eller er en foretakshemmelighet; (f) i tillegg til det som uttrykkelig er godkjent av Careereye, innebærer kommersielle aktiviteter og/eller kampanjer som konkurranser, lotterier, byttehandler, reklame eller pyramidespill; (g) inneholder virus, trojanske hester, masker, tidsinnstilte bomber, skadede filer eller lignende programvare; eller (h) omfatter eller videreformidler informasjon som bryter taushetsplikt, gjensidig taushetsplikt eller andre andre avtalers begrensninger eller rettigheter for tredjepart, herunder eventuelle nåværende eller tidligere arbeidsgivere eller potensielle arbeidsgivere, eller (i) på annen måte er et brudd på vilkårene i denne Avtalen eller kan være skadelig for Careereye.

Du garanterer at: (a) du eier innholdet som dere publiserer på Tjenesten, eller at du på annen måte har rett til å tildele lisens i henhold til denne Avtalen, (b) ditt innhold ikke krenker privatlivets fred, publiseringsrettigheter, opphavsrett, (c) du ved å gi eller publisere ditt innhold ikke bryter taushetsplikt, avtaler om ikke å spre opplysninger eller andre avtaleforpliktelser som du kan ha overfor tredjepart, herunder din nåværende eller tidligere arbeidsgiver eller potensielle arbeidsgivere, (d) all informasjon som du leverer i form av lønnsopplysninger og Bedriftsanmeldelser, er korrekt, og (e) all informasjon du gir om din nåværende, tidligere eller potensielle stilling som ansatt hos en bestemt arbeidsgiver er korrekt og fullstendig.

Du forplikter deg til å sikre at du kun videreformidler informasjon som du har rett til å videreformidle uten å bryte eventuelle forpliktelser overfor tredjepart, herunder taushetsplikt eller andre avtalemessige forpliktelser eller forpliktelser i henhold til loven.

Du forplikter deg til ikke å: (a) dekke eller skjule eventuelle bannerreklamer på tjenester eller annet på Careereye.no per HTML/CSS, skript eller på annen måte, (b) forstyrre eller utgjøre en urimelig byrde for tjenestene eller nettverkene og tjenestene som er koblet til Tjenestene og Nettstedet; (c) installere programmer eller automatiserte midler i tjenester, eller gi tilgang til Tjenestene for å opprette flere kontoer, opprette automatiske meldinger eller for hente ut data fra Tjenestene eller Nettstedet; eller (d) forstyrre eller endre data eller funksjonalitet for Tjenestene. Du forplikter deg til ikke å opptre som en annen bruker eller person, eksempelvis som en av Careereyes medarbeidere.

Du forplikter deg til å bruke Tjenestene på en måte som er forenlig med gjeldende lovgivning og regelverk. Tjenestene er ment for personlig bruk av Brukerne. Kommersielle annonser, affiliatelenker og andre former for reklame kan fjernes fra ditt innhold uten varsel og kan føre til stengning eller oppsigelse av din Konto.

Dersom det oppstår en tvist mellom deg og tredjepart (herunder Brukere), har Careereye.no ingen forpliktelser, men forbeholder seg likevel retten til å følge eventuelle tvister mellom deg og andre Brukere.

8. Oppsigelse

All bruk av tjenestene i strid med denne Avtalen kan føre til oppsigelse. Careereye.no har rett til å levere ut informasjon om din bruk av Tjenestene i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Careereye.no har rett til å undersøke innhold og fjerne eller endre innhold etter eget forgodtbefinnende, dersom innholdet er i strid med denne Avtalen eller på annen måte kan oppleves som krenkende eller lignende.

Careereye.no forbeholder seg retten til å si opp ditt Medlemskap når som helst.

9. Lenker

Tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder ("Lenker") (a) levert av Careereye.no som en service til dem som er interessert, eller (b) som lagt inn av medlemmer. Du bruker disse lenkene på eget ansvar. Careereye.no verken overvåker eller har kontroll over disse lenkene.

10. Skadeserstatning

Du skal holde Careereye.no skadesløs for krav om skadeserstatning eller andre erstatningskrav som kan rettes mot Careereye.no som følge av (i) innholdet på Nettstedet; (ii) feilaktig informasjon som du har levert til Careereye; (iii) at du har krenket disse Brukervilkårene; (iv) annen skjødesløs eller ulovlig handling, herunder blant annet utilbørlig utnyttelse eller påvirkning av tjenesten og tekniske problemer eller tap av data forårsaket av deg på Careereyes Nettsted.

11. Ansvarsbegrensning

Careereye.no er ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle skader du utsettes for på grunn av Careereyes Tjeneste eller som følge av bruken av denne.

Tjenestene leveres "As is". Careereye.no gir ingen garantier for at (a) Tjenestene oppfyller dine behov; (b) Tjenestene vil være tilgjengelige uten avbrudd eller forstyrrelser; eller (c) Tjenestene oppnår et bestemt resultat.

Careereye.no er ikke ansvarlig for indirekte skader, og Careereyes samlede erstatningsansvar i henhold til denne Avtalen skal være begrenset til det høyeste av € 50 og 100 % av de betalinger som er gjort av deg til Careereye.no i året frem til skaden inntraff.

12. Endringer

Denne Avtalen kan endres av oss fra tid til annen. Eventuelle vesentlige endringer i Avtalen blir sendt på e-post til e-postadressen du har angitt i Kontoen din. Du samtykker i at slike endrede vilkår trer i kraft tretti (30) dager etter at de er sendt til deg, og din fortsatte bruk av Tjenestene etter det betraktes som din godkjenning av de endrede vilkårene.

13. Gjeldende lovgivning og voldgift

Denne Avtalen reguleres av svensk lov. Krav eller tvister i forbindelse med denne Avtalen skal løses på en kostnadseffektiv måte ved voldgift.

13. Annet

Denne avtalen utgjør hele Avtalen mellom deg og Careereye.no når det gjelder bruken av Tjenestene og Nettstedet. Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål om denne Avtalen.

© 2015 Careereye AB